قطعات پمپ بتن دکل

انواع لوازم خای پمهای هیدرولیک سیلندر رتور انگشتی و... از ۱۲لیتر تا ۲۰۰لیتر

Share
211 بازدید
 

درپوش فیلتر بغل مخزن رادیاتور

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 243

انواع لوازم پمپ های آب بزرگ و کوچک

پمپ بتن دکل
بازدید: 276

زانو ۶ به ۶ (بعد از لولایی)

پمپ بتن دکل
بازدید: 193

بست آلنی باله دار

پمپ بتن دکل
بازدید: 202

صفحه تک‌سوراخ

پمپ بتن دکل
بازدید: 211

فن رادیاتور تراک میکسر طرح آسا

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 249

رادیاتور روغن پمپ دکل SCHWING 28 - 32M

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 229

فیلتر روغن تعویضی بغل مخزن رادیاتور

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 215

انواع فیلتر های روغنی مخصوص میکسر

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 218

خرطومی پمپ زمینی

(groupname)
بازدید:

خرطومی پمپ زمینی

پمپ بتن زمینی
بازدید: 279

پمپ سرکچ و پمپ دنده ای طبقاتی

پمپ بتن دکل
بازدید: 192

بست کلنگی پایه دار

پمپ بتن دکل
بازدید: 204

خرطومی پمپ زمینی

(groupname)
بازدید:

رادیاتور روغن مدل ایستاده فن دار

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 243

فشنگی روغن (سنسور حرارتی) رادیاتور 65-55 درجه

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 227

میل ماهک پی تی او

پمپ بتن دکل
بازدید: 186

فیلتر کامل با پایه بغل مخزن رادیاتور روغن

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 234

زانو ۴۵ درجه

پمپ بتن دکل
بازدید: 191

توپ اسفنجی

پمپ بتن دکل
بازدید: 264

کیت درپوش و میل و فنر فیلتر بغل مخزن رادیاتور

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 219

انواع بوش برنجی سر جک

پمپ بتن دکل
بازدید: 275

جک شوت میکسر

میکسر و تراک میکسر
بازدید: 243

عینکی (صفحه دو سوراخ )

پمپ بتن دکل
بازدید: 223